Firma NutriVet,s.r.o. pro Vás nachystala následující články

Řadit Zobrazit


Osvědčený biologicko-chemický přípravek pro lepší siláž

Konzervační přípravek SAFESIL BIO se zvýšeným účinkem mléčných bakterií od společnosti Salinity Ltd. Zlepší nejen fermentační proces siláže, ale také výrazně prodlouží aerobní stabilitu siláže, pokud se aplikuje společně s citrátem. Rychlé snížení pH siláže, zajistí nejen uchovávání živin v siláži, ale rychlé inhibici nežádoucí mikroflóry na řezance píce průkazně sníží proteolýzu N-látek, bez sekundárních metabolitů (mykotoxiny, biogenní aminy).

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Obsah škrobu ve výkalech a hodnocení narušení zrna

Výroba kukuřice na siláž pro výživu dojnic vyžaduje delší řezanku s podélným narušením zelené části rostliny. Tento požadavek je nutný pro zajištění kvality fermentačního procesu (vytvoření anaerobního prostředí) a zabezpečení uspokojivé struktury výsledné řezanky siláže (k zabezpečení dostatečného přežvykování).

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Nabídka laboratoře - narušení zrna

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Měřit teplotu siláží je velmi důležité

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Konzervační přípravky

Jakým způsobem vybírat konzervační přípravky pro statková krmiva.

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Jak udělat dobrou siláž

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Jak hodnotit kukuřičnou siláž

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

1 | 2 | 3 |