Firma NutriVet,s.r.o. pro Vás nachystala následující články

Řadit Zobrazit


Měřit teplotu siláží je velmi důležité

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Jak udělat dobrou siláž

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Jak hodnotit kukuřičnou siláž

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Hodnocení narušení zrna a separace řezanky na sítech

Při výrobě kukuřičné siláže se vždy hledá kompromis mezi délkou řezanky a podélným narušením resp. rozvlákněním (spreading resp. rozetření hmoty rýhovanými válci řezačky), potřebné pro zajištění kvality fermentačního procesu (dostatečná stlačitelnost zelené hmoty, resp. vytěsnění vzduchu ze silážované hmoty) a zabezpečení dostatečné struktury výsledné řezanky siláže (zabezpečení dostatečného přežvykování). Intenzitu zpracování řezanky i samotné siláže lze měřit fyzikálními metodami a podle výsledku měření operativně učinit patřičné kroky k tomu, aby v konečném důsledku měla zvířata ty nejlepší podmínky pro trávení a tím byla zajištěna nejen jejich vysoká užitkovost, ale také zamezit fyziologickým poruchám.

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

Při výrobě kukuřičné siláže se vždy hledá kompromis mezi délkou řezanky a podélným narušením, resp. rozvlákněním řezanky kukuřice. Rozvláknění, resp. spreading (rozetření hmoty rýhovanými válci řezačky) je potřebné pro zajištění optimální produkce fermentačních kyselin v procesu vzniku siláže a dosažení potřebné struktury siláže pro zabezpečení dostatečného přežvykování u zvířat. Dalším velmi důležitým požadavkem je takové narušení zrna, abychom ho nenalezli nevyužité ve výkalech. Metody stanovení škrobu v řezance, v siláži a ve výkalech dávají ucelený obraz o využití škrobu u dojnic.

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

1 | 2 |