Aerobní stabilita - nechte si změřit stabilitu vašeho krmiva

Jako jedna z mála laboratoří jsme se rozhdli pro naše zákazníky měřit aerobní stabilitu fermentovaných krmiv.

Aerobní stabilita
Aerobní stabilita fermentovaného krmiva je jeho vlastnost udržet si i za přístupu vzduchu, tedy po otevření silážního žlabu, stejnou kvalitu po co nejdelší dobu a s co možná nejmenšími ztrátami živin.

Podstatou sekundární fermentace fermentovaných krmiv, potažmo aerobní nestability krmiv, je zvýšená aktivita kvasinek a plísní po otevření žlabu (aeraci krmiva) při různé teplotě okolí (v závislosti na ročním období). Tyto nežádoucí mikroorganismy rozkládají organickou hmotu, čímž zvyšují ztráty organických živin, ale také produkují jedovaté látky, jako například sekundární metabolity.

Důvodů, proč k nestabilitě dochází, je hned několik. V prvé řadě je to zvýšená sklizňová sušina, dlouhá řezanka, nedostatečné dusání na žlabu díky velkému výkonu sklizňové techniky (poslední dobou velký provozní problém), nedostatečné zakrývání silážní hmoty. Zahřívání krmiva také způsobuje nedostatečný odběr při vybírání krmiva, kdy je odkryta zbytečně velká plocha a ta je vystavena vzduchu delší dobu. Významnou roli při řešení tohoto problému musíme však také věnovat správnému výběru konzervačních přípravků, které zvyšují stabilitu fermentovaného krmiva. Pro dobrý výsledek nestačí u konzervačních přípravků danou vlastnost deklarovat, důležitým momentem je jejich správné použití.

Měření u nás
Aerobní stabilitu siláže lze sledovat různými způsoby. My jsme se rozhodli používat metoda podle Honiga z roku 1986. U této metody je ukazatelem, který rozhoduje o tom, zda je siláž stabilní, zvýšení teploty o 3°C. K těmto účelům byl vytvořen hardware, který měří teplotu krmiva v intervalech a sestaví grafy vývoje teploty za celou dobu měření.

Výsledek
Výsledkem měření je potom údaj v hodinách, který nám říká, jak dlouho si dané krmivo udrželo dannou teplotu. Tento údaj nám tedy napoví o výsledcích fermentace a použitých konzervačních přípravcích, které by měly mít vliv na aerobní stabilitu těchto fermentovaných krmiv. Dále obdržíte graf vývoje teplot vašeho krmiva.

Graf