prezetnace ke stažení

CHALLENGE - Další generace silážních přípravků

prezetnace ke stažení

letáček ke stažení

SAFESIL - Další generace silážních přípravků

Silážování

Brožura Silážování jazykem zemědělců ke stažení

Hanson & Möhring začali používat silážní přépravky Kofa od roku 1951. Úzce spolupracujeme na vývoji přípravku Safesil, další generaci silážních přípravků, se Swedish University of Agricultural Science. Cílem je vyvinout účinný silážní přípravek na základě dobře známých a zjištěných účinků konzervace.

Používáme krmná aditiva, potlačující bakterie, plísně a kvasinky:

  • sorbát draselný (E202), který je přirozeně obsažen v ovoci a bobulovinách (např. jeřabina)
  • benzoát sodný (E211) vyskytující se v jablkách a bobulovinách (např. brusinky)
  • dusitan sodný (E250), který se mění na plyn a je zvláště účinný proti bakteriím.
Zvyšte si zisk se Safesilem Safesil
Podporuje růst mléčných bakterií
Rychlé snížení pH
Potlačuje množení nežádoucích bakterií
Potlačuje růst plícní a kvasinek
Zlepšuje stabilitu siláže
Snižuje ztráty sušiny
Doporučeno pro všechny siláže s obsahem sušiny mezi 15 - 65 %
Nekorozivní, bez kyselin
Nezávadný k životnímu prostředí (není jedovatý)
Siláž můžete použít ke krmení za 2 týdny
Třída přepravy není

Informace o výrobku Safesil

Složení
benzoát sodný (E211), sorbát draselný (E202), dusitan sodný (E250)

Použití
Obsah sušiny 15 - 50 %. Siláž může být krmena 2 týdny po sklizni.

Silážované plodiny
Tráva, jetel, kukuřice (zrno a siláže z celých rostlin).

Doporučená dávka
Doporučení platí pro pícniny s délkou řezanky kratší než 55 mm. V případě delší řezanky je nutné použít dávku zvýšenou o 1-2 l / tunu čerstvé píce.

  • 3 litry Safesilu / tunu čerstvé píce - lehce silážovatelné pícniny s fermentačním koeficientem nad 35 a obsahem sušiny mezi 35 - 50 %
  • 4 litry Safesilu / tunu čerstvé píce - středně silážovatelné pícniny s fermentačním koeficientem nad 35 a sušinou pod 35 %
  • 4 - 5 litrů Safesilu / tunu čerstvé píce - těžce silážovatelné pícniny s fermentačním koeficientem pod 35 a nízkým obsahem cukrů anebo nízkým obsahem sušiny