letáček ke stažení

AgriNIR - analyzátor určený všem zemědelcům

AgriNIR

AgriNIRTM je přenosný analyzátor objemných krmiv a koncentrátů, který určuje obsah sušiny, škrobu, N-látek, ADF, NDF, popel a tuk pícnin.

Vlastnosti a výhody

Komfort
Analýza krmiv uskutečněna ihned.

Rychlý výsledek
Kompletní analýza je hotova cca za 60 vteřin.

Cena
Prakticky bez úpravy vzorků. Výsledek je ihned k dispozici pro výpočet krmné dávky nebo kontroly kvality. Příležitost opakovat měření - více měření znamená větší přesnost.

Připravenost
Přístroj je uložen v přenosné plastové skříňce. Všechny potřeby pro analýzu jsou na jednom místě. Jakmile se stabilizuje zdroj a lampa , můžete začít s analýzou vzorků.

Připravenost k použití
Přístroj je vybaven kalibračními křivkami NIR pro 7 druhů krmiv a celkem 44 kalibračními rovnicemi.

Vybavenost
K dispozici je konektor USB a možnost připojení na internet pro rychlou komunikaci a použití výsledků pro výpočet KD.

Ověření

AgriNIRTM byl ověřen a schválen v roce:

  • 2007 na Univerzitě v Padově (Itálie), Ústav živočišné výroby.
  • 2008 na Univerzitě v Krakově (Polsko), Ústav výživy zvířat.

Všechny reference chemických analýz v USA jsou testovány komerčními laboratořemi skupiny A nebo B pod NTFA (National Forage Testing Association - Národní testovací asociace pícnin)

Vice informaci naleznete na na stránce výrobce.


Precision feeding:

Precizní měření krmení

Přesné krmení