Valibiotics GmbH


Webové stránky: https://www.valibiotics.com/
Produktový katalog a aplikace v rostlinné i živočišné výrobě
Seznam přípravků pro rok 2024

Valibiotics GmbH byla založena jako spin-off společnost z úspěšného výzkumného programu Univerzity přírodních zdrojů a biologických věd (BOKU) a Nourivit GmbH. Nourivit Technologies se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej inovativních a účinných produktů pro udržitelné a integrativní zemědělství. Cílem je vyvinout kombinaci organických a anorganických účinných látek pro integrální použití v zemědělství na biologické bázi. Produkty mají přispět jak k preventivní ochraně rostliny, tak k podpoře růstu a zvýšení výnosů. S využitím mikroorganismů se nám podařilo vyvinout integrální biologické řešení pro zdravý růst rostlin. Stejný základní princip byl aplikován na chov zvířat. Tam využíváme mikroorganismy pro hygienu stájí, ošetřování statkových hnojiv, ale i doplňkové krmivo a silážní pomůcky.

Rostlinná výroba

Nourivit technologie pro půdu a rostliny působí ve třech různých oblastech:

 • Ošetření na list pro zdravé a suchu odolné rostliny použijete:

  • Nourivit
  • Nourivit Plus
 • Ošetření půdy pro trvale udržitelnou půdu bohatou na živiny použijete:

  • Nourivit Plus
 • Ošetření osiva/sazenic rychle a rovnoměrné klíčení a růst použijete:

  • Valibiotics Forte
  • Valibiotics Ca liquid

Živočišná výroba

Nourivit technologie působí ve třech různých oblastech:

 • Krmení pro stabilní střevní flóru a posílení imunitního systému zvířat použijete:

  • Valibiom Mix (Nourivit FKE) - Fermentovaný bylinný extract
 • Silážování pro podporu fermentačního procesu použijete:

  • Nourivit Silage
 • Stájová hygiena pro přirozenou mikrobiální bariéru proti patogenům a zlepšení klimatu ve stáji použijete:

  • Nourivit Plus