Prezentace

Stravitelnost kuk. siláží vyrobených klasickou a Shredlage techn

Autoři:

  • JANČÍK F.; KUBELKOVÁ P.; LOUČKA R. - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
  • MACHURA A. - Agrosumak a.s.
  • JAMBOR V. - NutriVet s.r.o.
Posouzení vlivu zpracování řezanky klasickou a Shredlage metodou na kvalitu kukuřičných siláží zejména z pohledu stravitelnosti živin, stanovených metodou in vivo.

Portfolio NIRs

Přehled NIRs technologií.

Nové poznatky ve výživě dojnic a nástroje jejího řízení

Autor: LOUČKA, R. - VÚŽV, v.v.i. Uhříněves

1