Ceník Databanky krmiv

Přístup je dán vždy na jeden kalendářní rok (365 dní). Cena je vztažena k podniku, kterému je rozbor fakturován. Odebíráte-li rozbory od více podniků (např. výživáři, ...), je možné, že v Databance krmiv neuvidíte všechny rozbory, které vidíte v sekci Rozbory.

Porovnání pouze vlastních rozboru: 1260 Kč / rok / podnik (typ fakturace rozboru)

Porovnání vlastních rozborů s laboratorním průměrem (zatím nezpracována): 3180 Kč / rok / podnik (typ fakturace rozboru)