Měření teploty siláží po naskladnění

V naší laboratoři jsme se rozhodli zabývat zjišťováním a měřením teplot vznikajících v silážích ihned po jejich naskladění ať už do žlabů, vaků nebo balíků. Teplo vznikající po naskladnění se měří pomocí námi vytvořených dataloggerů.

Konstrukce dataloggerů
Tyto dataloggery sestávájí z několika vpichových sond, které se jednoduše zapíchnou do naskladněné hmoty až do hloubky cca 3m. Tyto sondy následně navazují na vlastní datalogger, který obsahuje display, na kterém můžeme vidět aktuální teploty. Datalogger dále obsahuje paměťové medium, na které se po celou dobu měření ukládají data. Samotný datalogger lze buď napájet z baterií, které jsou dobíjeny solarním panelem nebo přímo ze sítě.

Data, která jsou ukládána na paměťové medium se potom zobrazí pomocí jednoduchého programu a je tak možné vidět vývoj teploty uvnitř silážované hmoty.

Vývoj teploty

Datalogger