RK Web

Rádi bychom Vám představili novou službu firmy NutriVet, s.r.o.. Jedná se o portál RK Web (https://rk.nutrivet.cz/), který by Vám měl umožnit lepší práci s námi vystavenými rozbory. K rozboru budete mit přístup všude, kde se připojíte k internetu (garantujeme: PC, notebook; neoptimalizovaně také přes: tablet, mobil).

Každý podnik uvede kontaktní osobu, která bude mít právo spravovat přístupy a komunikaci s námi. Je možné zřídit přístup pro každého Vašeho zaměstnance, který s rozborem pracuje. Nedoporučujeme sdílet jeden uživatelský přístup více lidmi. V případě, že od Vás zaměstnanec odejde, měli byste změnit heslo, aby se nedostal k Vašim rozborům a distribuovat nové heslo po firmě. Zatím co, když zaměstnanec bude mít svůj přístup, tak mu ho dokážeme blokovat a ostatní zaměstnanci budou pracovat nerušeně. Navíc chystáme další funkcionality a v případě, že by nastala nesrovnalost v komunikaci (objednávky, fakturace, přístup k DB, ...) jsme schopni určit, kdo se na komunikaci podílel.

Přístup k portálu RK Web získáte automaticky, když si u nás necháte stanovit rozbor vzorku. Ten kdo platí rozbor má právo stanovit uživatelé (podniky), který výsledek rozboru uvidí a může s ním dále pracovat v našem systému. Každý rozbor může být přiřazen různým uživatelům. Prosíme Vás zároveň o shovívavost při řešení speciálních požadavků. Snažíme se náš systém ušít na míru každému našemu zákazníkovi a typů podnikání je hodně.

Sekce rozbory

Sekce umožní práci s přiřazenými rozbory k danému uživateli. Je možné v rozborech listovat a filtrovat. Pro každý rozbor lze:

  • zobrazit detail v našem systému
  • zobrazit ve formátu PDF pro snadnější tisk
  • jednorázově zaslat dalším lidem email s rozborem přímo ze systému

Osobní sekce

Každý uživatel si zde může změnit základní údaje:

  • jméno a příjmení (pro případ sňatku, rozvodu, ...)
  • uživatelské jméno
  • heslo
  • kontaktní email

Naši zaměstnanci mají přístup k těmto údajům a pro případ ztráty hesla Vám mohou vygenerovat nové heslo, které si v této sekci raději hned změnte.

Dále zde vidíte podrobnosti o podnicích, u kterých jste vedeni a máte zde ikonky pro práci s daty, jste-li u nich vedeni jako kontaktní osoba.

Sekce Databanka

Jedná se o placenou sekci, která není přístupna všem uživatelům. Umožní Vám srovnání rozborů mezi sebou.