Základní informace o kontinuálním měření pH a teploty v bachoru u vysoce produkčních dojnic

Proč monitorovat pH v bachoru dojnic

V tomto období nastávají velké změny v příjmu krmiva a mohou nastat nebezpečné situace v podobě disfunkce bachoru díky zvýšeným dávkám jadrných krmiv (s obsahem škrobu) po otelení. V době, kdy bilancujete mezi příjmem škrobu a vlákniny, musíte opatrně předcházet acidózám a ve stejné době optimalizovat produkci mléka.

Klíčem k vysoké produkci je příjem škrobu a jeho kvalitativní ukazatelé jako faktor ovlivňující obsah glukózy v krvi (zdroj energie pro tvorbu mléka). Vysoká dávka škrobu vede k vysoké koncentraci kyselin v bachoru, což snižuje pH a zabíjí bachorovou mikroflóru včetně protozoí, nálevníků a celulolytických bakterií. Celulotické bakterie umožňují trávení vlákniny a jejich produkce je potlačena při pH nižším než 6,0. Optimální pH by mělo mít 6,0 až 6,4. Dlouhodobé poklesy hodnot pH pod 5,8 vede k subklinickým acidózám a k dalším klinickým poruchám. V literatuře se uvádí, že riziko acidóz představuje naměření hodnot pH pod hranicí 5,8 po dobu delší než 3 hodiny.

Díky včasné informaci o stavu pH v bachorové tekutině lze zabránit poklesu pH pod fyziologickou hodnotu (5,8) a tím zabránit nejen poklesu příjmu krmiva, užitkovosti, ale také i předejít reprodukčním problémům. Zvýšením obsahu vlákniny v bachoru dojnic docílíme lepšího přežvykování, zvýšení produkce slin a zvýšení pH v bachoru.

Proč monitorovat teplotu v bachoru dojnic

Teplotní senzor umožňuje monitorovat příjem krmiva a vody v bachoru. Běžná teplota bachoru je 39 až 40 °C. Teplota bachoru se krátkodobě sníží vlivem příjmu studeného krmiva nebo vody (velkovní teplota v létě je 28 °C a v zimě okolo 10 °C). Je-li hodnota bachoru vyšší než 40 °C máme podezření na zánět v těle a je vhodné tuto situaci konzultovat s veterinářem.

Na co se zaměřit ve velkochovu

Jistě si říkáte, zda je tato metodika pro Vás, když nejste schopni reagovat okamžitě na změny krmné směsy. V případě, že nemonitorujete pH v bachoru máte pouze nepřímé důkazy ohledně podezření na zdravotní stav stáda. Např.: snížená produkce mléka, vyšší nemocnost stáda, matematický model pro stanovení pH v bachoru, který nemusí sedět na Váš chov.

Monitoring pH v bachoru Vám dává možnost všechny tyto ukazatele konkretizovat a i když nejste schopni monitorovat celý chov, statistický průměr z Vašeho stáda Vám pomůže korigovat realitu versus predikci. Bohužel faktorů, které ovlivňují kvalitu krmiva je mnoho a tím pádem si systém vyžaduje Vaši pozornost:

 • personální pochybení - příprava krmiva, podání krmiva
 • kvalita surovin - sklizeň, konzervace
 • zdravotní stav chovu při záhajení měření

Nedávejte si proto velké cíle hned na začátku a řešte každé anomálie postupně. Zvykněte se dívat na data v pravidelném intervalu a změny dělejte postupně tak, aby je bylo možné identifikovat. K aplikaci pH bolusu doporučujeme vybrat dojnice, které reprezentují hlavní produkční skupinu dojnic a u tří nebo čtyř procent dojnic aplikovat e-bolus do jejich bachoru. Hlavní cíl je stabilizovat pH v bachoru dojnic na hodnotu pH 6,0 a mít pravidelný denní cyklus vývoje pH. pH nesmí být pod hranicí pH 5,8. Tím dojde ke stabilizaci fermentace v bachoru a redukci produkce metanu (ztráta energie a snížení zatížení živ. prostředí). Tím zvyššíme užitkovost.

Vybrané články, studie a prezentace ke stažení:

 • Kontinuální monitorování retikulo bachoru pH dojnic v průběhu 45 dní (EN) - Článek
 • Informační leták (CZ) - Leták
 • Monitorování zdravotního stavu dojnic (CZ) - Leták
 • Články z anglického časopisu Daily Farmer (EN) - Články z časopisu
 • Leták "The eCow pH bolus" (EN) - Leták
 • Výsledky pokusu s pH Bolusy (EN) - Pokus
 • Komerční studie s pH Bolusy (EN) - Studie
 • Prezentace eCow pH Bolus (EN) - Prezentation
 • Prezentace eCow pH Bolus společně s poznámkami autora(EN) - Prezentation
 • Prezentace - Měření pH bachorové tekutiny dojnic pomocí permanentních bolusů (CZ) - Prezentace