Oficiální poradce Ministerstva zemědělství č. 310/02 (www.mze.cz/cz/vyzkum/_download/registr_poradcu.xls)

Hlavní zásady:

  • Ochrana zákazníka: výsledky rozborů jsou majetkem našeho klienta, bez jeho souhlasu nemohou být nikomu sdělovány
  • Laboratoř se řídí požadavky normy ČSN EN 45 001
  • Laboratoř je způsobilá provádět odběr a odvoz vzorků k laboratornímu vyšetření