Firma NutriVet,s.r.o. pro Vás nachystala následující články

Řadit Zobrazit


Zvýšení účinnosti aplikace konzervačních přípravků na siláže

Praktické pokusy ukazují, že aplikací konzervačních přípravků pomocí aplikátorů, jenž jsou umístěny na sklízecích strojích je dosaženo markatně rozdílných výsledků. Správné místo aplikace konzervačních přípravků zlepšuje kvalitu siláže.

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: AB HANSON & MÖHRING

file

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Safesil BIO - nový konzervační přípravek

Osvědčený biologicko-chemický přípravek pro lepší siláž Biologicko-chemický silážní přípravek zlepší nejen fermentační proces siláže, ale také výrazně prodlouží aerobní stabilitu siláže, pokud se aplikuje společně s citrátem. Rychlé snížení pH siláže, zajistí nejen uchování živin v siláži, ale průkazně sníží proteolýzu N-látek, bez sekundárních metabolitů (mykotoxiny, biogenní aminy). Výsledná siláž je stabilní a chutnější, což se projeví zvýšeným příjmem sušiny u zvířat, než u siláže bez konzervačního přípravku.

Kategorie: Konzervační přípravky

Autor: Ing. Václav Jambor, CSc.

file

Safesil BIO

Biologicko-chemický silážní přípravek Safesil Bio zlepší nejen fermentační proces siláže, ale také výrazně prodlouží aerobní stabilitu siláže, pokud se aplikuje společně s citrátem.

Kategorie: Konzervační přípravky

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Osvědčený biologicko-chemický přípravek pro lepší siláž

Konzervační přípravek SAFESIL BIO se zvýšeným účinkem mléčných bakterií od společnosti Salinity Ltd. Zlepší nejen fermentační proces siláže, ale také výrazně prodlouží aerobní stabilitu siláže, pokud se aplikuje společně s citrátem. Rychlé snížení pH siláže, zajistí nejen uchovávání živin v siláži, ale rychlé inhibici nežádoucí mikroflóry na řezance píce průkazně sníží proteolýzu N-látek, bez sekundárních metabolitů (mykotoxiny, biogenní aminy).

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Obsah škrobu ve výkalech a hodnocení narušení zrna

Výroba kukuřice na siláž pro výživu dojnic vyžaduje delší řezanku s podélným narušením zelené části rostliny. Tento požadavek je nutný pro zajištění kvality fermentačního procesu (vytvoření anaerobního prostředí) a zabezpečení uspokojivé struktury výsledné řezanky siláže (k zabezpečení dostatečného přežvykování).

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

Nabídka laboratoře - narušení zrna

Kategorie: Kukuřičná siláž

Autor: Ing. Václav Jambor,CSc.

file

1 | 2 |