AgriNIR - programové prostředí

AgriNIR

Programové vybavení pro tvorbu a zlepšení kalibračních křivek pro:

  • nová krmiva
  • nové chemické ukazatele existujících krmiv

Použité nástroje umožní uživateli NIR nezávislé zlepšení kalibračních křivek.

Hlavní části programu

Informační správce NIR
Definice nových krmiv a jejich chemických ukazatelů.

AgriNIR - ukázka - Informační správce

Správce souboru SPEKTER
Získání spektrálních analýz pomocí skenování na přístroji AgriNIRTM. Spektra uložena v SQL DB.

AgriNIR - ukázka - Správce souboru SPEKTER

Správce spekter a kalibračních křivek
Matematický výpočet spektrálních analýz je závislý na souborech algoritmů. Ty jsou dosažitelné a použitelné pro export a import dat do standartního programu pro MULTIVARIAČNÍ STATISTICKÉ ANALÝZY.

AgriNIR - ukázka - Správce SPEKTER a kalibračních křivek

Datový správce AgriNIRTM
Vytváření záložních souborů pro zlepšení zařízení AgriNIRTM. Všechny data jsou chráněna.

AgriNIR - ukázka - Datový správce